Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.4.2019
Tytuł Przebudowa istniejacej klatki schodowej w budynku UMiG celem dostosowania do wymogów przepisów pożarowych wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i oddymiania przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, działka Nr 263/24
Data publikacji 2019-03-20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-04-10 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-04-10 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (205,04 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiar_robot.pdf
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
Inne informacje
2019-04-10
informacja_z_otwarcia_ofert_umig.pdf - (105,86 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_klatka_umig.pdf - (94,8 KB)