Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.10.2019
Tytuł Usługa projektowa w zakresie: • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi wewnętrznej na Aleja Metalowca/Leśna z dojazdem do drogi Sikorskiego na działach 360, 361, 365/1, 38 wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego remontu drogi gminnej wraz z parkingiem ul. Szkolna w Nowej Dębie na działkach o nr ewid. 245/2 i 248/4”
Data publikacji 2019-05-09
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-05-23 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-05-23 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-05-09
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (202,49 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
2019-05-09
zalacznik_nr_5.1_do_siwz_-_wzor_umowy_cz._i_zamowienia.pdf
2019-05-09
zalacznik_nr_5.2_do_siwz_-_wzor_umowy_cz._ii_zamowienia.pdf
2019-05-09
zalacznik_nr_6.1._do_siwz_-_przebieg_drogi_cz._i_zamowienia.pdf
2019-05-09
zalacznik_nr_6.2._do_siwz_-_przebieg_drogi_cz._ii_zamowienia.pdf
2019-05-09
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_dokumentacja_metalowca_szkolna.pdf - (83,17 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_projekty_metalowca_szkolna.pdf - (44,26 KB)