Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.12.2019
Tytuł Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują miesz-kańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Nowa Dęba
Data publikacji 2019-06-10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-06-24 09:00
Termin otwarcia ofert 2019-06-24 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-06-10
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (136 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz-elektroniczne.doc
2019-06-10
zalacznik_nr_2_do_siwz-jedz.zip
2019-06-10
zalacznik_nr_7_do_siwz-wykaz_nieruchomosci.doc
2019-06-10
zalacznik_nr_8_do_siwz-wykaz_pojemnikow.docx
2019-06-10
zalacznik_nr_9_do_siwz-uchwala_rady_miejskiej_w_nowej_debie.pdf
2019-06-10
zalacznik_nr_11_do_siwz_-_instrukcja_wypelnienia_zalacznika_nr_2_do_siwz_-_jednolity_europejski_dokument_zamowienia_3.docx
2019-06-10
kluczpub_oferta_postepowanieid_8e5e18bb-734d-417c-95bf-4553cdfc7369.zip
2019-06-10
Inne informacje
2019-06-24
informacja_z_otwarcia_ofert_odpady_tereny_niezamieszkale.pdf - (68,43 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_odpady_26.06.2019.pdf - (82,8 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_niezamieszkale.pdf - (113,49 KB)