Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.8.2020
Tytuł Budowa Parkingu przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie – etap I
Data publikacji 2020-03-16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-04-06 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-04-06 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-03-16
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (153,25 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
2020-03-16
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
2020-03-16
zalacznik_nr_6_do_siwz__-_przedmiar_robot.pdf
2020-03-16
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
2020-03-16
zalacznik_nr_8_do_siwz_-_zakres_prac__i_etap.pdf
2020-03-16
Inne informacje
wazna_informacja_dotyczaca_formy_skladania_wadium.pdf - (29,19 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_18.03.2020r..pdf - (57,55 KB)
Zmiana SIWZ
siwz-18.03.2020r..docx - (75,7 KB)
Inne informacje informacja_o_sposobie_otwarcia_ofert_parking_mgops.pdf
2020-03-31
adres_strony_do_sesji_z_otwarcia_ofert.pdf
2020-04-02
informacja_z_otwarcia_ofert_parking_mgops.pdf
2020-04-06
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-04-23
zawiadomienie_o_wyborze_parking_mgops.pdf - (141,62 KB)
Inne informacje
2020-05-07
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_parking_mgops.pdf - (82,08 KB)