Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.17.2020
Tytuł Remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2020 roku wraz z budową ulicy Spacerowej w Nowej Dębie – etap I
Data publikacji 2020-07-23
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-08-11 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-08-11 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-07-23
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (148,62 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
2020-07-23
zalacznik_nr_5.1_do_siwz_-_przedmiary_robot_remont_drog.zip
2020-07-23
zalacznik_nr_5.2_do_siwz_-_przedmiar_robot_ul._spacerowa.pdf
2020-07-23
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przebieg_drog_do_remontu.pdf
2020-07-23
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_sst_remont_drog.pdf
2020-07-23
zalacznik_nr_8_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna_ul._spacerowa.zip
2020-07-23
zalacznik_nr_9_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
2020-07-23
Inne informacje
17-informacja_z_otwarcia_ofert_wraz_z_oswiadczeniem_o_grupie_kapitalowej.pdf - (100,1 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-08-20
17-zawiadomienie_o_wyborze.pdf - (75,25 KB)
Inne informacje
2020-09-07
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf - (80,21 KB)