Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.21.2020
Tytuł Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN oraz wymian istniejących opraw w miejscowości Alfredówka – stacja transformatorowa nr 1 i dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach 6/1/VII I 6/2/VII
Data publikacji 2020-08-18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-09-03 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-09-03 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_nr_575645.pdf - (501,63 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_dokumentacja_tech.zip
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiar_robot.pdf
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
Inne informacje
2020-09-03
informacja_z_otwarcia_ofert_wraz_z_oswiadczeniem_o_grupie_kapitalowej__03.09.2020r..pdf - (102,94 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2020-09-23
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_i_odrzuceniu_oferty_22.09.2020.pdf - (46,32 KB)
Inne informacje
2020-09-25
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia25.09.2020.pdf - (67,84 KB)