Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: SK.602.1.2020
Tytuł Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”
Data publikacji 2020-08-25
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-08-28 15:00
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu zapytanie_ofertowe.pdf
2020-08-25
wzor_oferty_.pdf
2020-08-25
projekt_umowy_.pdf
2020-08-25
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-09-04
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty__z_03.09.2020r..pdf - (573,55 KB)