Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.29.2020
Tytuł Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Nowa Dęba
Data publikacji 2020-11-18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-12-21 09:00
Termin otwarcia ofert 2020-12-21 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-11-18
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (128,05 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz-elektroniczne.doc
2020-11-18
zalacznik_nr_2_do_siwz_-_jednolity_europejski_dokument_zamowienia.zip
2020-11-18
zalacznik_nr_7_do_siwz-wykaz_nieruchomosci__workow_i_pojemnikow.xlsx
2020-11-18
zalacznik_nr_8_do_siwz-uchwala_rady_miejskiej_w_nowej_debie.pdf
2020-11-18
zalacznik_nr_10_do_siwz_-_instrukcja_wypelnienia_zalacznika_nr_2_do_siwz_-_jednolity_europejski_dokument_zamowienia.docx
2020-11-18
kluczpub_oferta_postepowanieid_63bdd224-5dba-434a-86b5-4d550b6c930f.zip
2020-11-18
Inne informacje
2020-12-21
informacja_z_otwarcia_ofert_21.12.2020.pdf - (102,62 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-12-28
zawiadomienie_o_wyborze_28.12.2020.pdf - (77,64 KB)
Inne informacje
2021-01-08
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_08.01.2021r..pdf - (110,16 KB)