Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.12.2021
Tytuł Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-kan., przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach
Data publikacji 2021-06-08
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-06-29 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-06-29 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2021-06-08
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (112,65 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2021-06-08
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2021-06-08
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2021-06-08
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowyy.doc
2021-06-08
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
2021-06-08
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2021-06-08
zalacznik_nr_6_do_zws_dokumentacja_techniczna.zip
2021-06-08
zalacznik_nt_7_do_swz_przedmiary_robot.zip
2021-06-08
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2021-06-08
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2021-06-08
zalacznik_nr_10_do_swz_wykaz_robot.docx
2021-06-08
Inne informacje
2021-06-29
informacja_z_otwarcia_ofert_29.06.2021.pdf - (225,14 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_www.pdf - (224,42 KB)
Inne informacje
2021-08-24
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_24.08.2021.pdf - (66,68 KB)