Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.13.2021
Tytuł Zaciągnięcie przez Miasto i Gminę Nowa Dęba w 2021r. kredytu długoterminowego w wysokości 8 186 709,00 zł
Data publikacji 2021-06-18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-07-22 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-07-22 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2021-06-18
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (125,38 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz--_z_zalacznikami.doc
2021-06-18
zalacznik_nr_2_do_swz_jedz.zip
2021-06-18
zalacznik_nr_6a_doswz_dokumenty_do_zbadania_zdolnosci_kredytowej.zip
2021-06-18
zalacznik_nr_6b_doswz_dokumenty_do_zbadania_zdolnosci_kredytowej.zip
2021-06-18
zalacznik_nr_6c_doswz_dokumenty_do_zbadania_zdolnosci_kredytowej.zip
2021-06-18
zalacznik_nr_7_do_swz_instrukcja_wypelnienia_jedz.pdf
2021-06-18
zalacznik_nr_8_do_swz__id_postepowania.docx
2021-06-18
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_odpowiedzi_1_z_dn._24.06.2021r..pdf
2021-06-25
pytania_odpowiedzi_2_z_dn._07.07.2021r.www.pdf
2021-07-07
formularz_klienta.pdf
2021-07-07
opinia_rio.pdf
2021-07-07
pytania_odpowiedzi_3_z_dn._15.07.2021r..pdf
2021-07-15
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_22.07.2021.pdf - (228,84 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-08-11
zawiadomienie_o_wyborze_11.08.2021.pdf - (234,82 KB)
Inne informacje
2021-08-31
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_31.08.2021.pdf - (113,1 KB)