Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.14.2021
Tytuł Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli – przebudowa dachu
Data publikacji 2021-06-21
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-07-13 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-07-13 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2021-06-21
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (115,1 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2021-06-21
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2021-06-21
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2021-06-21
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowyy.doc
2021-06-21
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji-14.05.2021.doc
2021-06-21
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2021-06-21
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna.zip
2021-06-21
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiar_robot.pdf
2021-06-21
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2021-06-21
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2021-06-21
Inne informacje
2021-07-13
informacja_z_otwarcia_ofert_13.07.2021.pdf - (219,74 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomienie_o_wyborze_16.07.2021r..pdf
2021-07-16
zawiadomienie_o_wyborze__korekta.pdf
2021-07-16
Inne informacje
2021-08-10
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_10.08.2021.pdf - (64,47 KB)