Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.18.2021
Tytuł • Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sadowej w Chmielowie, • Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Chmielowie, • Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Pod Wieżą w Nowej Dębie
Data publikacji 2021-07-07
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-07-28 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-07-28 09:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2021-07-07
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (133,7 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2021-07-07
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2021-07-07
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2021-07-07
zalacznik_nr_3a_do_swz_projekt_umowy.doc
2021-07-07
zalacznik_nr_3b_do_swz_projekt_umowy.doc
2021-07-07
zalacznik_nr_3c_do_swz_projekt_umowy.doc
2021-07-07
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
2021-07-07
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2021-07-07
zalacznik_nr_6_do_swz.zip
2021-07-07
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiary_robot.zip
2021-07-07
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2021-07-07
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2021-07-07
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_28.07.2021.pdf - (259,99 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-08-03
zawiadomienie_o_wyborze_03.08.2021r.pdf - (244,89 KB)
Inne informacje
2021-08-12
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_12.08.2021.pdf - (99,07 KB)