Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.20.2021
Tytuł Rozbudowa budynku remizy OSP w Rozalinie – etap I
Data publikacji 2021-07-22
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-08-10 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-08-10 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (109,35 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy.doc
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji-14.05.2021.doc
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiar_robot.pdf
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
zalacznik_nr_9__id_postepowania.docx
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf - (38,21 KB)
Inne informacje
2021-08-10
informacja_z_otwarcia_ofert_10.08.2021.pdf - (199,49 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-08-16
zawiadomienie_o_wyborze_16.08.2021__www.pdf - (226,97 KB)
Inne informacje
2021-08-31
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_31.08.2021.pdf - (70,87 KB)