Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.21.2021
Tytuł Odwodnienie dróg na ODJ. w Cyganach – budowa rowu nr 12 w km 0+320 – 0+605
Data publikacji 2021-07-26
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-08-12 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-08-12 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (111,89 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowyy.doc
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiar.pdf
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
zalacznik_nr_9__id_postepowania.docx
Inne informacje
2021-08-12
informacja_z_otwarcia_ofert_12.08.2021.pdf - (224,99 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2021-08-13
zawiadomienie_o_odrzuceniu_ofert_i_uniewaznieniu_postepowania__www.pdf - (233,95 KB)
Inne informacje
2021-08-13
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_13.08.2021.pdf - (57,83 KB)