Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: OR.2630.1.2021
Tytuł Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2022 roku
Data publikacji 2021-11-22
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-12-08 15:00
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu zapytanie_ofertowe_2022.pdf
2021-11-22
formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.docx
2021-11-22
formularz_cenowy_na_2022_zalacznik_nr_2.docx
2021-11-22
opis_przedmiotu_zamowienia_na_2022_zalacznik_nr_3.doc
2021-11-22
istotne_warunki_do_umowy_na_2022_zalacznik_nr_4.docx
2021-11-22
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania odpowiedzi_na_pytania.pdf
formularz_cenowy_na_2022_zalacznik_nr_2_z_dnia_26.11.2021.docx
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_uslugi_pocztowe_2022.pdf - (2,3 MB)