Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: SK.7021.6.100.2021
Tytuł Wykonywanie prac związanych z bieżącym administrowaniem budynkiem przystanku dworcowego w Nowej Dębie zwanym dalej „poczekalnią”, wykonywanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem toalet miejskich zlokalizowanych na placu przy SOK i na terenie Parku Miejskiego w Nowej Dębie oraz opróżnianie śmieci z boiska wielofunkcyjnego na terenie Parku Miejskiego, utrzymywanie porządku i czystości w klatkach schodowych oraz holu i korytarzu na parterze w budynku przy ulicy Jana Pawła II 4
Data publikacji 2021-12-09
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu informacja.pdf
2021-12-09
ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf
2021-12-09
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
informazja_o_zawarciu_umowy_-_sk.7021.6.100.2021.pdf - (303,54 KB)