Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IR.271.15.2022
Tytuł Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej w Nowej Dębie - etap III – część I zamówienia Dobudowa oświetlenia parkowego w Nowej Dębie ul. Jana Pawła II - etap III - część II zamówienia
Data publikacji 2022-03-31
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2022-04-21 09:00
Termin otwarcia ofert 2022-04-21 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2022-03-31
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (144,45 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2022-03-31
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2022-03-31
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2022-03-31
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy_cz._i_zamowienia.doc
2022-03-31
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy_cz._ii_zamowienia.doc
2022-03-31
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
2022-03-31
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2022-03-31
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna.zip
2022-03-31
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiar_robot.zip
2022-03-31
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2022-03-31
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2022-03-31
zalacznik_nr_10_do_swz_oswiadczenie_skladane_na_podstawie_art._117_ust._4_ustawy_prawo_zamowien_publicznych.docx
2022-03-31
zalacznik_nr_11_do_swz_kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zadania.pdf
2022-03-31
Zmiana SIWZ
2022-04-04
zalacznik_nr_11_do_swz_kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zadania_04.04.2022.pdf - (351,19 KB)
Inne informacje
2022-04-21
informacja_z_otwarcia_ofert_21.04.2022.pdf - (256,33 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2022-04-28
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_i_odrzuceniu_oferty_w_czesci_ii_postepowania__www.pdf - (291,25 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2022-05-06
zawiadomienie_o_wyborze_w_zakresie_cz._i_zamowienia_06.05.2022.pdf - (301,34 KB)
Inne informacje
2022-05-18
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf - (73,7 KB)