Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: GPN.7021.4.2022
Tytuł Rozbiórka części budynku mieszkalnego oraz pozostałych budynków znajdujących się na działce nr ewid. 1650/14 w Chmielowie
Data publikacji 2022-04-07
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2022-04-22 12:00
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu zapytanie_ofertowe.pdf
wzor_oferty.docx
projekt_umowy.docx
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
umowa_11.04.2022.docx - (33,88 KB)
Inne informacje
infomacja_z_otwarcia_25-04-2022.pdf - (326,81 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_26.04.2022.pdf - (418,39 KB)