Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IR.271.25.2022
Tytuł Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Wykonanie projektu budowy przepustu na rzece Dęba w Alfredówce Godyniec o tonażu min 8 T
Data publikacji 2022-05-12
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2022-05-12
ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy_12.05.2022.pdf - (55,57 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2022-05-25
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf - (56,23 KB)