Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IR.271.27.2022
Tytuł Remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2022 roku
Data publikacji 2022-05-20
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2022-06-09 09:00
Termin otwarcia ofert 2022-06-09 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2022-05-20
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (134,62 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2022-05-20
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2022-05-20
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2022-05-20
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy.pdf
2022-05-20
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
2022-05-20
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2022-05-20
zalacznik_nr_6_do_swz__przedmiary_robot.zip
2022-05-20
zalacznik_nr_7_do_do_swz_dokumentacja_techniczna.zip
2022-05-20
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2022-05-20
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2022-05-20
zalacznik_nr_10_do_swz_oswiadczenie_skladane_na_podstawie_art._117_ust._4_ustawy_prawo_zamowien_publicznych.docx
2022-05-20
zalacznik_nr_11_do_swz_kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zadania.pdf
2022-05-20
zalacznik_nr_12_do_swz_wykaz_robot.docx
2022-05-20
sst_remont_drog.pdf
2022-05-23
Inne informacje
2022-06-09
informacja_z_otwarcia_ofert_09.06.2022.pdf - (224,93 KB)