Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.5.2016
Tytuł Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba
Data publikacji 2016-04-14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2016-04-26 11:00
Termin otwarcia ofert 2016-04-26 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu_.pdf - (433,04 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.pdf
zalacznik_nr_1_do_siwz_-_formularz_ofertowy.doc
zalacznik_nr_2_do_siwz_-_oswiadczenie.pdf
zalacznik_nr_3_do_siwz_-_wykaz_uslug.docx
zalacznik_nr_4_do_siwz_-_wykaz_sprzetu.docx
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
zalacznik_nr_6_wykaz_nieruchomosci_zamieszkalych.xls
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_wykaz_budynkow_wielorodzinnych.xls
zalacznik_nr_8_wykaz_nieruchomosci_niezamieszkalych.xls
zalacznik_nr_9_do_siwz_-_lokalizacja_punktow_aptecznych.pdf
zalacznik_nr_10_do_siwz_-_lokalizacja_pojemnikow_na_baterie.pdf
zalacznik_nr_11_wykaz_nieruchomosci_niezamieszkalych.xls
zalacznik_nr_12_do_siwz_-_uchwala_rady_miejskiej_w_nowej_debie.pdf
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_odbior_smieci.pdf - (411,23 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf - (181,52 KB)