Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RI.7013.4.2.2016
Tytuł Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznią i rzutnią na stadionie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
Data publikacji 2016-04-28
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2016-05-09 12:00
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu zapytanie_ofertowe.pdf
wzor_oferty_wykonawcy.pdf
projekt_umowy_nadzor_stadion.pdf
zalacznik_nr_1_do_oferty_wykonawcy__wykaz_uslug.docx
zalacznik_nr_2_do_oferty_wykonawcy__wykaz_osob.doc
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze.pdf - (236,56 KB)