Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Kooperacja

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o.

28-04-2015

Nazwa firmy

 

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o.

Adres

 

ul. CHEMICZNA 3

39-400 TARNOBRZEG

Telefon

15 856 5801

Fax

15 822 7208

e-mail

strona www

www.zchsiarkopol.pl

Osoba do kontaktu
w sprawach nawiązania kooperacji

(imię i nazwisko, stanowisko,
nr telefonu, fax, e-mail)

 

mgr inż. Jerzy Komarnicki

Dyrektor ds. Produkcji i Techniki

tel.:  15 856 5801

fax:  15 822 9797

mail: JKomarnicki@zchsiarkopol.pl

Branża

 

 • chemiczna,
 • energetyczna

Aktualny zasięg działania

       lokalny, krajowy, międzynarodowy

 

Charakterystyka oferowanych wyrobów/usług/towarów

 

 

 1. nawozy rolnicze, ogrodnicze
 2. siarka granulowana, mielona, mielona olejowana
 3. świadczenie usług w zakresie dostawy mediów:
 • energii elektrycznej
 • gazu ziemnego
 • wody pitnej i przemysłowej
 • sprężonego powietrza
 1. usługi laboratoryjne:
  • badania jakości wody i ścieków
  • pomiary stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy
  • pomiar hałasu w środowisku pracy
  • badanie składu chemicznego

Zakres oczekiwanej współpracy.

Prosimy o jak najbardziej precyzyjne informacje

 

 

 • możliwości lokalizacji produkcji chemicznej i innej.
 • dostawy mediów ( energia elektryczna, gaz, woda pitna i przemysłowa ) do firm zlokalizowanych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – podstrefa Tarnobrzeg.
 • odbiór ścieków przemysłowych i sanitarnych oraz wód opadowych z terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – podstrefa Tarnobrzeg.
 • współpraca w zakresie projektów związanych z energią odnawialną.

Inne istotne informacje

 

 

 

Lista aktualności