Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Kooperacja

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

15-04-2015

 

Opis oferty (temat):

 

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Wykonuje badania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, równocześnie pracuje w Zintegrowanym Systemie Zarządzania zgodnym z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001.

WYKONUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ:

 • czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy:
 • hałas z doborem ochronników słuchu
 • zapylenie
 • wolna krystaliczna krzemionka
 • oświetlenie
 • czynniki chemiczne
 • pobieranie próbek
 • wskaźników fizykochemicznych w wodzie i ściekach
 • pobierania próbek do badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych:
 • ścieków
 • wód podziemnych (w tym z miejsc zanieczyszczonych)
 • wód powierzchniowych (z basenów, jezior, rzek, strumieni)
 • wód z urządzeń energetycznych i rurociągów
 • składu kąpieli galwanicznych
 • inne

Szczegółowy zakres akredytacji – AB 1245

Certyfikat akredytacji

 

Dane oferenta:

Nazwa Firmy

Laboratorium Badawcze DEZAMET S.A.

adres

ul. Szypowskiego 1

39-460 Nowa Dęba

 

Tel./fax

tel: +48 15 845 1027

Strona www

www.dezamet.com.pl

 

E-mail

labchem@dezamet.com.pl

 

Termin ważności oferty

 

rynki

krajowy

 

Osoba do kontaktu i dane kontaktowe (tel., e-mail, itp.):

Janina Najbar

Kierownik Laboratorium Badawczego

tel: +48 15 845 1027

e-mail: labchem@dezamet.com.pl

 

Lista aktualności