Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Tereny inwestycyjne

Promost Sp. z o.o.

28-04-2015

1.   POŁOŻENIE

1.1.    Nazwa działki lub Nr

Nr 161/71

 1. Miejscowość

Nowa Dęba

 1. Zdjęcia/mapki

Zdjęcia

 

 

 

2.   POWIERZCHNIA DZIAŁKI

 1. Maksymalny obszar dostępny

        w jednym kawałku (ha)

864m2 (hala 24m x 36m)

 1. Liczba, oznaczenie oraz

       powierzchnia poszczególnych

       działek     

 

 1. Możliwość powiększenia

        terenu (krótki opis)

TAK

 

3.   CENA / PRICE

 1. Proponowana cena (PLN/m²)

1000 zł./m2

 

4.   INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

 1. Właściciel(e)

PROMOST SP. Z O.O.

 1. Plan zagospodarowania

       przestrzennego: TAK / NIE

TAK

 1. Przewidywana data przyjęcia

        planu zagospodarowania

        przestrzennego w przypadku

        jego braku

 

 1. Przeznaczenie terenu

Przemysłowe

 

5.   CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI

 1. Klasyfikacja gruntów wraz z

         powierzchnia [ha]

Przemysłowe

 1. Konieczność odrolnienia gruntu – TAK / NIE; koszt odrolnienia, jeśli tak

NIE

 1. Odlesienie gruntu – TAK /

       NIE; koszt odlesienia, jeśli tak

NIE

 1. Różnice poziomów terenu

NIE

 1. Obecne użytkowanie

HALA

 1. Zanieczyszczenie wód

       powierzchniowych i

       gruntowych – TAK / NIE;

       krótki opis, jeśli tak

NIE

 1. Odpady znajdujące się na terenie – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

NIE

 1. Poziom wód podziemnych (m)

 

 1. Ryzyko wystąpienia podtopień oraz obsunięć ziemi – TAK / NIE

NIE

 1. Przeszkody podziemne (np.

          rurociągi) – TAK / NIE        

NIE

 1. Przeszkody występujące na powierzchni terenu (np. linie energetyczne, drogi przechodzące przez teren, zbiorniki i cieki wodne, kanały, obiekty pod ochroną) – TAK / NIE

NIE

 1. Istniejące ograniczenia ekologiczne – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

NIE

 1. Budynki / inne budowle – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

TAK-HALA

 

           

6.   OGRANICZENIA BUDOWLANE

 1. Procent dopuszczalnej

       Zabudowy

 

 1. Ograniczenia wysokości

        budynków (m)

 

 1. Strefa buforowa (m)

 

 1. Inne, jeśli występują

 

 

7.   POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE

 1. Rodzaj, szerokość i

          wytrzymałość drogi

        dojazdowej

Droga wewnętrzna/lokalna

 1. Najbliższa autostrada (km)

60 km

 1. Najbliższa droga krajowa (km)

Nowa Dęba (ok. 2 km)

 1. Najbliższa linia kolejowa (km)

Nowa Dęba ( ok. 1 km )

 1. Najbliższa bocznica kolejowa

        (km)

Nowa Dęba

 1. Najbliższe lotnisko

       międzynarodowe (km)

60 km Rzeszów

 1. Najbliższe miasto wojewódzkie

       (km)

Rzeszów

 1. Odległość od Warszawy (km)

250 km

 1. Najbliższe przejście graniczne

        (km)

Medyka

 

8.   INFRASTRUKTURA

 1. Elektryczność – TAK / NIE

TAK

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m)

Na działce

 • koszt doprowadzenia energii

-

 • napięcie (kV)

-

 • dostępna moc (MW)

-wg zapotrzebowania

 

 1. Gaz – TAK / NIE

TAK

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m)

Na działce

 • koszt doprowadzenia gazu

-

 • wartość kaloryczna (MJ/Nm3)

-

 • średnica rury (mm)

-

 • dostępna objętość (Nm3/h)

-

 1. Woda – TAK / NIE

NIE

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m)

40 m

 • koszt doprowadzenia wody

-

 • dostępna objętość (m3/24h)

-

 1. Kanalizacja – TAK / NIE

NIE

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m)

20 m

 • koszt doprowadzenia kanalizacji

-

 • dostępna objętość (m3/24h)

-

 • ograniczenie zrzutu ścieków (krótki opis)

-

 1. Odprowadzenie wód deszczowych – TAK / NIE; krótki opis

TAK

 1. Oczyszczalnia – TAK / NIE;

        krótki opis

NIE

 1. Telefon – TAK / NIE

NIE

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m)

20 m

 • koszt doprowadzenia linii

-

 • liczba linii analogowych

-

 • liczba linii ISDN

-

8.8. Internet – TAK / NIE

NIE

- przepustowość łącza

-

 

9.   OSOBA DO KONTAKTU

 1. Imię i nazwisko

Krzysztof Buczek

9.2.    Stanowisko

Prezes Zarządu

9.3.    Numer telefonu

15 846 5103,604 109 249

 1. E-mail

krzysztof.buczek@promost.biz.pl

 

 

Lista aktualności