Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Tereny inwestycyjne

ZPU DREKOP

   

1.     POŁOŻENIE
1.1   Nazwa działki lub Nr
 140/1, 143/5, 139/3, 150
1.2   Miejscowość
 Nowa Dęba
 
2.     POWIERZCHNIA DZIAŁKI
2.1.        Maksymalny obszar dostępny
        w jednym kawałku (ha)
 1,85 ha
2.2.        Liczba, oznaczenie oraz powierzchnia poszczególnych działek           
 139/3 - 057 ha
140/1 - 0,83 ha
143/5 -  0,45 ha
2.3.        Możliwość powiększenia
        terenu (krótki opis)
 150- 0,23 ha, sąsiadująca
 
 3.    CENA / PRICE
3.1.        Proponowana cena (PLN/m²)
do uzgodnienia
 
4.     INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
4.1.        Właściciel(e)
 Józef Skrzypek
4.2.        Plan zagospodarowania     przestrzennego: TAK / NIE
 NIE
4.3.        Przewidywana data przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku jego braku
 
4.4.        Przeznaczenie terenu
 
 
5.     CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI
5.1.  Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią [ha]
 150- grunt rolny
139/3 - grunt rolny + łąka
140/1 -grunt rolny + łąka
143/5 - plac zabudowany + rola
5.2.        Konieczność odrolnienia gruntu –
 TAK / NIE; koszt odrolnienia, jeśli tak
 
5.3.        Odlesienie gruntu – TAK / NIE;
koszt odlesienia, jeśli tak
 nie
5.4.        Różnice poziomów terenu
 
5.5.        Obecne użytkowanie
 143/5 - działalność gospodarcza ZPU DREKOP
5.6.        Zanieczyszczenie wód      powierzchniowych i gruntowych – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak
 nie
5.7.        Odpady znajdujące się na terenie – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak
 nie
5.8.        Poziom wód podziemnych (m)
 ok. 1,2 m
5.9.        Ryzyko wystąpienia podtopień oraz obsunięć ziemi – TAK / NIE
 nie
5.10.     Przeszkody podziemne (np.
          rurociągi) – TAK / NIE               
 woda, kanalizacja
5.11.     Przeszkody występujące na powierzchni terenu (np. linie energetyczne, drogi przechodzące przez teren, zbiorniki i cieki wodne, kanały, obiekty pod ochroną) – TAK / NIE
 nie
5.12.     Istniejące ograniczenia ekologiczne – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak
 nie
5.13.     Budynki / inne budowle – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak
 tak - hala produkcyjna
 
6.     OGRANICZENIA BUDOWLANE
6.1.        Procent dopuszczalnej zabudowy
 
6.2.        Ograniczenia wysokości
        budynków (m)
 
6.3.        Strefa buforowa (m)
 
6.4.        Inne, jeśli występują
 
 
7.     POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE
7.1.        Rodzaj, szerokość i wytrzymałość drogi
        dojazdowej
 
7.2.        Najbliższa autostrada (km)
 50,00 km - planowana
7.3.        Najbliższa droga krajowa (km)
 2,00 km
7.4.        Najbliższa linia kolejowa (km)
 0,7 km
7.5.        Najbliższa bocznica kolejowa (km)
 20 km - stacja przeładunkowa (szeroki tor) Baranów Sandomierski
7.6.        Najbliższe lotnisko międzynarodowe (km)
 40 km
7.7.        Najbliższe miasto wojewódzkie (km)
 50 km
7.8.        Odległość od Warszawy (km)
 245 km
7.9.        Najbliższe przejście graniczne (km)
 Barwinek (Słowacja)- 142 km; Medyka (Ukraina) - 140 km
 
8.     INFRASTRUKTURA
8.1.        Elektryczność – TAK / NIE
tak 
-         odległość od przyłącza do granicy działki (m)
 w.t. stacja trafo
-         koszt doprowadzenia energii
 
-         napięcie (kV)
 400 V
-         dostępna moc (MW)
 250 KV
8.2.        Gaz – TAK / NIE
 nie
-         odległość od przyłącza do granicy działki (m)
 
-         koszt doprowadzenia gazu
 
-         wartość kaloryczna (MJ/Nm3)
 
-         średnica rury (mm)
 
-         dostępna objętość (Nm3/h)
 
8.3.        Woda – TAK / NIE
 tak
-         odległość od przyłącza do granicy działki (m)
 
-         koszt doprowadzenia wody
 
-         dostępna objętość (m3/24h)
 
8.4.    Kanalizacja – TAK / NIE
 tak
-         odległość od przyłącza do granicy działki (m)
 w działce
-         koszt doprowadzenia kanalizacji
 
-         dostępna objętość (m3/24h)
 
-         ograniczenie zrzutu ścieków (krótki opis)
 
8.5.    Odprowadzenie wód deszczowych – TAK / NIE; krótki opis
 nie
8.6.    Oczyszczalnia – TAK / NIE; krótki opis
 nie
8.7.    Telefon – TAK / NIE
 tak
-         odległość od przyłącza do granicy działki (m)
 
-         koszt doprowadzenia linii
-
-         liczba linii analogowych
-
-         liczba linii ISDN
-
8.8. Internet – TAK / NIE
 tak
- przepustowość łącza
 
 
9.     OSOBA DO KONTAKTU
9.1.   Imię i nazwisko
 Józef Skrzypek
9.2.  Stanowisko
 właściciel
9.3.  Numer telefonu
 15 8464226
502771236
9.4.    E-mail
 

 

 

Lista aktualności