Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Tereny inwestycyjne

Teren - Chmielów

28-04-2015

   1.     POŁOŻENIE

1.1   Nazwa działki lub Nr

 1147/3, 1284/3, 1223/5, 1283/10, 1283/6, 1270/3, 1263/1, 1265/1, 1267/1, 1270/2, 1283/9, 1219, 1220, 1221/3, 1222/4

1.2   Miejscowość

 Chmielów, gmina Nowa Dęba

2.     POWIERZCHNIA DZIAŁKI

2.1.        Maksymalny obszar dostępny
 w jednym kawałku (ha)

Ok. 9,8 ha

2.2.        Liczba, oznaczenie oraz powierzchnia poszczególnych działek           

Działka – 1147/3 -   1200 m2

Działka – 1284/3 -   271 m2

Działka – 1223/5 -   240 m2

Działka – 1283/10 -   9555 m2

Działka – 1283/6 -   6555 m2

Działka – 1270/3 -   4837 m2

Działka – 1263/1 -   9600 m2

Działka – 1265/1 -   9555 m2

Działka – 1267/1 -   20800 m2

Działka – 1270/2 -   5358 m2

Działka – 1283/9 -   3053 m2

Działka – 1219 -   6200 m2

Działka – 1220 -   6000 m2

Działka – 1221/3 -   4608 m2

Działka – 1222/4  -   1910 m2

2.3.        Możliwość powiększenia   terenu (krótki opis)

 Istnieje możliwość powiększenia terenu – właściciele prywatni posiadający działki w granicach Planu Zagospodarowania Przestrzennego
http://www.nowadeba.pl/biznes/oferta-inwestycyjna/planowanie-przestrzenne/

3.     INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

3.1.        Właściciel(e)

Działka – 1147/3 -   Gmina Nowa Dęba

 

Pozostałe – właściciel prywatny – informacje
w UMiG Nowa Dęba – tel. 15 846 26 71 w. 111

 3.2.  Plan zagospodarowania     przestrzennego: TAK / NIE

Tak; Uchwała Nr XIV/111/2011 z dnia 23.11.2011r.

3.3.        Przewidywana data przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku jego braku

zatwierdzony

3.4.   Przeznaczenie terenu

 Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy produkcyjnej o różnym przeznaczeniu, magazynów i składów z dopuszczeniem usług.

 

4.     CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI

4.1.   Klasyfikacja gruntów wraz z  powierzchnią [m2]

 Działka – 1147/3

Powierzchnia całkowita -   1200 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

            Droga  - 1200 m2

                         

Działka – 1284/3

Powierzchnia całkowita -   271 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

            RVI (użytki rolne)  - 271 m2

                         

Działka – 1223/5

Powierzchnia całkowita -   240 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

            LsV (lasy i grunty leśne)  - 240 m2

                         

Działka – 1283/10

Powierzchnia całkowita -   9555 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

            Lz-RVI (grunty zadrzewione i zakrzewione)  - 4010 m2

Ls-RVI (lasy i grunty leśne)  - 2895 m2

RVI (użytki rolne)  - 2650 m2

                         

Działka – 1283/6

Powierzchnia całkowita -   6555 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

            Ls-IV (lasy i grunty leśne)  - 1761 m2

Ls-VI (lasy i grunty leśne)  - 4789 m2

 

Działka – 1270/3

Powierzchnia całkowita -   4837 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

            Lz-RVI (grunty zadrzewione i zakrzewione)  - 3766 m2

Ls-RIV (lasy i grunty leśne)  - 1071 m2

 

Działka – 1263/1

Powierzchnia całkowita -   9600 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

            Lz-ŁV (grunty zadrzewione i zakrzewione)  - 3100 m2

W-PsV (wody)  - 100 m2

W-ŁV (wody)  - 200 m2

Lz-RV (grunty zadrzewione i zakrzewione)  - 2600 m2

Lz-PsV (grunty zadrzewione i zakrzewione)  - 3600 m2

 

Działka – 1265/1

Powierzchnia całkowita -   9555 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

            Lz-RVI (grunty zadrzewione i zakrzewione)  - 4010 m2

Ls-RVI (lasy i grunty leśne)  - 2895 m2

RVI (użytki rolne)  - 2650 m2

 

Działka – 1267/1

Powierzchnia całkowita -   20800 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

            Lz-RVI (grunty zadrzewione i zakrzewione)  - 4000 m2

Ls-V (lasy i grunty leśne)  - 15100 m2

Ls-IV (lasy i grunty leśne)  - 1400 m2

W-ŁV (wody)  - 300 m2

 

Działka – 1270/2

Powierzchnia całkowita -   5358 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

W-ŁV (wody)  - 150 m2

Ls-IV (lasy i grunty leśne)  - 1743 m2

LsV (lasy i grunty leśne)  - 3465 m2

 

Działka – 1283/9

Powierzchnia całkowita -   3053 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

W-ŁV (wody)  - 150 m2

LsIV (lasy i grunty leśne)  - 1866 m2

Ls-V (lasy i grunty leśne)  - 1071 m2

 

Działka – 1219

Powierzchnia całkowita -   6200 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

Ls-V (lasy i grunty leśne)  - 6200 m2

 

Działka – 1220

Powierzchnia całkowita -   6000 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

            Ls-V (lasy i grunty leśne)  - 6000 m2

 

Działka – 1221/3

Powierzchnia całkowita -   4608 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

            Ls-V (lasy i grunty leśne)  - 4608 m2

 

Działka – 1222/4

Powierzchnia całkowita -   1910 m2

Użytkowanie/powierzchnie:

            Ls-V (lasy i grunty leśne)  - 1910 m2

4.2.  Konieczność odrolnienia gruntu –
 TAK / NIE; koszt odrolnienia, jeśli tak

Działka – 1284/3 -RVI (użytki rolne)  - 271 m2

Działka – 1283/10 - RVI (użytki rolne)  - 2650 m2

Działka – 1265/1 - RVI (użytki rolne)  - 2650 m2

4.3.   Odlesienie gruntu – TAK / NIE;
 

 Częściowo tak

Decyzja o wyłączeniu terenu z produkcji leśnej – p. 9.4

4.4.   Zanieczyszczenie wód      powierzchniowych i gruntowych
 – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

 brak udokumentowania

4.5.        Odpady znajdujące się na terenie
– TAK / NIE;

 nie

4.6. Ryzyko wystąpienia podtopień oraz obsunięć ziemi – TAK / NIE

 nie

4.7.     Przeszkody podziemne (np. rurociągi) – TAK / NIE               

-

4.8.     Przeszkody występujące na powierzchni terenu (np. linie energetyczne, drogi przechodzące przez teren, zbiorniki i cieki wodne, kanały, obiekty pod ochroną)
– TAK / NIE

-

4.9.     Istniejące ograniczenia ekologiczne – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

 nie

4.10.     Budynki / inne budowle – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

nie

5.     OGRANICZENIA BUDOWLANE

5.1.        Rodzaj  ograniczeń budowlanych

 Zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
– Uchwała Nr XIV/111/2011 z dnia 23.11.2011r.

Pliki do pobrania dostępne na stronie:

http://www.nowadeba.pl/biznes/oferta-inwestycyjna/planowanie-przestrzenne/

6.     POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE

6.1.        -Rodzaj, szerokość i wytrzymałość drogi                 dojazdowej

Standardowa droga asfaltowa, dojazd TIR
od drogi krajowej nr 9 przez drogę Strefową
i zjazd z drogi Siarkowej w Chmielowie.

6.2.        Najbliższa autostrada (km)

A4 – 50 km – węzeł Rzeszów-Północ

6.3.        Najbliższa droga krajowa (km)

 DK9 - 1  km

6.4.        Najbliższa linia kolejowa (km)

Linia 25 - 1 km

6.5.        Najbliższa bocznica kolejowa (km)

Chmielów- stacja kolejowa i bocznica towarowa
- ok. 1 km

6.6.        Najbliższe lotnisko międzynarodowe (km)

 Rzeszów -64 km

6.7.        Najbliższe miasto wojewódzkie (km)

 Rzeszów - 64 km

6.8.        Odległość od Warszawy (km)

 230 km

6.9.        Najbliższe przejście graniczne (km)

 Barwinek (Słowacja)- 152 km;
Medyka (Ukraina) - 150 km

7.     INFRASTRUKTURA

7.1.        Elektryczność – TAK / NIE

 tak

-   odległość od przyłącza do granicy działki (m)

 -

-         napięcie (kV)

 

-         dostępna moc (MW)

 brak danych

7.2.        Gaz – TAK / NIE

Dostęp bezpośredni

-  odległość od przyłącza do granicy działki (m)

-

-  wartość kaloryczna (MJ/Nm3)

 gaz ziemny wysokometanowy G50

-  średnica rury (mm)

 100 mm

-  dostępna objętość (Nm3/h)

 

7.3.        Woda – TAK / NIE

 tak

-  odległość od przyłącza do granicy działki (m)

Dostęp bezpośredni

-         dostępna objętość (m3/24h)

 p=4 bar

7.4.    Kanalizacja – TAK / NIE

Dostęp do kanalizacji
-własność ZCh Siarkopol sp. z o.o.

7.5.    Odprowadzenie wód deszczowych
 – TAK / NIE;

 -

7.6.    Oczyszczalnia – TAK / NIE; krótki opis

 nie

7.7.    Telefon – TAK / NIE

 tak

7.8. Internet – TAK / NIE

Tak – lokalny operator HLG

- przepustowość łącza

 1 Gb/s

8.     OSOBA DO KONTAKTU

8.1.   -Imię i nazwisko

 Gmina Nowa Dęba
– Barbara Duda – kierownik referatu GPN

 8.3.     Numer telefonu

 Barbara Duda – 15 846 26 71 w. 111

 9.    Informacje dodatkowe, gdzie można uzyskać:

9.1.   Decyzja środowiskowa

Małgorzata Flis

Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba

Ul. Rzeszowska 3

39-460 Nowa Dęba

Pokój 216

Tel. 15 846 26 71 w. 216

e-mail

 9.2.    Warunki zabudowy, zagospodarowanie przestrzenne

Barbara Duda

Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba

Ul. Rzeszowska 3

39-460 Nowa Dęba

Pokój 111

Tel. 15 846 26 71 w. 111

e-mail

 9.3.     Pozwolenie na budowę

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Ul. 1 Maja 4

39-400 Tarnobrzeg

pok. Nr 45, 46 (tel. 158221595,  wew. 248).
 

9.4.        Decyzja o wyłączeniu terenu z produkcji leśnej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Lublinie

ul. Czechowska 4

20-950 Lublin

81 532 70 31 do 39

81 532 49 47

 

 

Lista aktualności