Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Tereny inwestycyjne

KiZPS SIARKOPOL w likwidacji

22-05-2015

1.   POŁOŻENIE: Obręb Chmielów

1.1.    Nazwa działki lub Nr

Nr ewidencyjny 14/143

 1. Miejscowość

Chmielów, Machów – zabudowa przemysłowa

 1. Zdjęcia/mapki

 

 

 

 

 

 

 

2.   POWIERZCHNIA DZIAŁKI

 1. Maksymalny obszar dostępny

        w jednym kawałku (ha)

1,1928 ha

 1. Liczba, oznaczenie oraz

       powierzchnia poszczególnych

       działek     

Działka ewid. nr 14/143o pow. 0,8885 ha

 

 1. Możliwość powiększenia

        terenu (krótki opis)

Brak możliwości powiększenia terenu

 

 

3.   CENA / PRICE

 1. Proponowana cena (PLN/m²)

42,00 zł/m²

 

4.   INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

 1. Właściciel(e)

Skarb Państwa – użytkownik wieczysty KiZPS „Siarkopol” w likwidacji w Tarnobrzegu

 1. Plan zagospodarowania

       przestrzennego: TAK / NIE

Nie objęte planem

 1. Przewidywana data przyjęcia

        planu zagospodarowania

        przestrzennego w przypadku

        jego braku

Nie objęte obowiązkiem opracowania planu

 1. Przeznaczenie terenu

Tereny budowlane

 

5.   CHARAKTERYSTYKA DZIAŁKI

 1. Klasyfikacja gruntów wraz z

         powierzchnia [ha]

Ba – 1,1928 ha

 

 1. Konieczność odrolnienia gruntu – TAK / NIE; koszt odrolnienia, jeśli tak

NIE

 1. Odlesienie gruntu – TAK /

       NIE; koszt odlesienia, jeśli tak

NIE

 1. Różnice poziomów terenu

0,2 m

 1. Obecne użytkowanie

Nie użytkowany

 1. Zanieczyszczenie wód

       powierzchniowych i

       gruntowych – TAK / NIE;

       krótki opis, jeśli tak

NIE

 1. Odpady znajdujące się na terenie – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

NIE

 1. Poziom wód podziemnych (m)

Brak danych

 1. Ryzyko wystąpienia podtopień oraz obsunięć ziemi – TAK / NIE

NIE

 1. Przeszkody podziemne (np.

          rurociągi) – TAK / NIE       

Odcinek gazociągu średniego ciśnienia nie kolidujący z zagospodarowaniem terenu

 1. Przeszkody występujące na powierzchni terenu (np. linie energetyczne, drogi przechodzące przez teren, zbiorniki i cieki wodne, kanały, obiekty pod ochroną) – TAK / NIE

NIE

 1. Istniejące ograniczenia ekologiczne – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

NIE

 1. Budynki / inne budowle – TAK / NIE; krótki opis, jeśli tak

NIE

 

           

6.   OGRANICZENIA BUDOWLANE

 1. Procent dopuszczalnej

       Zabudowy

 

 1. Ograniczenia wysokości

        budynków (m)

 

 1. Strefa buforowa (m)

 

 1. Inne, jeśli występują

 

 

7.   POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE

 1. Rodzaj, szerokość i

          wytrzymałość drogi

        dojazdowej

Drogi asfaltowe

 1. Najbliższa autostrada (km)

54 km

 1. Najbliższa droga krajowa (km)

3 km

 1. Najbliższa linia kolejowa (km)

2 km

 1. Najbliższa bocznica kolejowa

        (km)

2 km

 1. Najbliższe lotnisko

       międzynarodowe (km)

64 km

 1. Najbliższe miasto wojewódzkie

       (km)

66 km

 1. Odległość od Warszawy (km)

231 km

 1. Najbliższe przejście graniczne

        (km)

155 km

 

8.   INFRASTRUKTURA

 1. Elektryczność – TAK / NIE

TAK

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m)

Przy granicy działek

 • koszt doprowadzenia energii

Wg taryfy dystrybutora

 • napięcie (kV)

6 kV

 • dostępna moc (MW)

2 MW

 1. Gaz – TAK / NIE

TAK

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m)

20 m

 • koszt doprowadzenia gazu

Wg taryfy dystrybutora

 • wartość kaloryczna (MJ/Nm3)

39,5 MJ/Nm³

 • średnica rury (mm)

100 mm

 • dostępna objętość (Nm3/h)

200 Nm³/h

 1. Woda – TAK / NIE

TAK

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m)

Przy granicy działek

 • koszt doprowadzenia wody

Do uzgodnienia

 • dostępna objętość (m3/24h)

Do uzgodnienia

 1. Kanalizacja – TAK / NIE

TAK

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m)

Przy granicy działek

 • koszt doprowadzenia kanalizacji

 

 • dostępna objętość (m3/24h)

 

 • ograniczenie zrzutu ścieków (krótki opis)

Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym ZCh „Siarkopol” sp. z o.o.

 1. Odprowadzenie wód deszczowych – TAK / NIE; krótki opis

TAK przy granicy działek

 1. Oczyszczalnia – TAK / NIE;

        krótki opis

NIE

 1. Telefon – TAK / NIE

Istnieje możliwość przyłącza

 • odległość od przyłącza do granicy działki (m)

 

 • koszt doprowadzenia linii

-

 • liczba linii analogowych

-

 • liczba linii ISDN

-

8.8. Internet – TAK / NIE

 

- przepustowość łącza

 

 

9.   OSOBA DO KONTAKTU

 1. Imię i nazwisko

Ryszard Uznański

9.2.    Stanowisko

K-k Zespołu ds. Nieruchomości

9.3.    Numer telefonu

15 855 52 50

 1. E-mail

ur@siarkopol.pl

 

 

 

Lista aktualności