Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

4 miliony dla Nowej Dęby!

08-12-2020

    Miliony z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wzmocnią sferę gospodarczą gminy.

 

   Pandemia koronawirusa znacząco nadszarpnęła budżety samorządów lokalnych. Dlatego rząd ruszył z pomocą finansową, przekazując gminom i powiatom pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W III kwartale do budżetu gminy wpłynęło 1,82 mln zł dotacji, która w dużym stopniu pokryła braki spowodowane ubytkami w podatkach lokalnych i centralnych (PIT, CIT). Fundusze przekazane przez rząd skierowane zostały na zadania, które w pierwszym półroczu były wstrzymane ze względu na koronawirusa. Prace nad nimi ruszyły w momencie, gdy zapadła decyzja o pomocy rządowej. Dotacja z FIL-u umożliwiła przebudowę dróg na strefie i dróg gminnych, remont remizy w Jadachach, budowę sali gimnastycznej i przedszkola w Chmielowie.

   W sierpniu gmina złożyła wniosek w drugim naborze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym razem ujęta została propozycja sfinansowania przebudowy kanalizacji sanitarnej na terenie nowodębskiej podstrefy. W minionej kadencji nowodębski samorząd, na czele z przewodniczącym rady Wojciechem Serafinem, przygotował projekt techniczny renowacji sieci kanalizacyjnej, poprzedzony udokumentowaniem wizyjnym jej stanu. Była ona budowana przed II wojną światową w systemie kamionkowym i czas nadszarpnął jej walory techniczne, zwłaszcza studni kanalizacyjnych. - Dobrze się złożyło, że byliśmy przygotowani do tego zadania i mogliśmy złożyć aplikację o pieniądze z rządowego funduszu. Owszem, czekają inne ważne tematy do zrealizowania, ale najpierw wspieramy nasze centrum gospodarcze, aby później z finansów stąd płynących realizować projekty inwestycyjne, oczekiwane przez nasze społeczności – dodaje burmistrz Wiesław Ordon.

   - To zadanie, po przebudowie dróg, staje się kolejnym przedsięwzięciem wzmacniającym gospodarczo naszą gminę i pozwala przedsiębiorcom spokojnie koncentrować się na procesach produkcyjnych – komentuje kolejny wniosek do FIL-u nowodębskiego samorządu przewodniczący rady Damian Diektiarenko.

   Gmina na realizację renowacji sieci kanalizacyjnej na strefie otrzyma kwotę 4 mln zł. Nie wystarczy ona, aby w całości zrealizować to bardzo kosztowne zadanie, ale pomoże znacząco gminie w uporaniu się z tym problemem. Ustalenia z zarządem PGKiM stanowią, że zmodernizowana zostanie główna magistrala oraz wybrane odejścia: tam, gdzie wymagana jest szybka interwencja. Planowane są także remonty wybranych studni.

UMiG

Lista aktualności