Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Dołącz do programu

Szanowni przedsiębiorcy

 

Gmina Nowa Dęba wdraża samorządowy program przyznający uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym zamieszkującym na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, zwanym Nowodębskim Programem dla Rodzin Wielodzietnych.

 

Program wprowadzony został uchwałą Rady Miejskiej podjętą 20 sierpnia br. i ma na celu promowanie i wspieranie rodzin zamieszkujących na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci, poprzez pomaganie im w zwiększaniu szans rozwojowych i życiowych, ułatwianie dostępu do kultury, rekreacji, sportu oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach. Wykaz oferowanych ulg znajdziecie państwo w zakładce „Zobacz ulgi”.

 

Bardzo znaczącym wzbogaceniem oferty wsparcia dla rodzin wielodzietnych z pewnością będzie włączenie się w jego realizację innych podmiotów, na zasadach partnerstwa.

Aby zostać Partnerem Programu wystarczy złożyć wniosek z propozycją oferowanych ulg i uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Potwierdzeniem przystąpienia Państwa do Programu będzie porozumienie zawarte z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba. Informacje   o uczestnictwie w programie będą mogli Państwo zamieszczać we własnych materiałach promocyjnych i reklamowych, a także w miejscach prowadzenia działalności.

 

Informując o powyższym, mam nadzieję, że udział w Nowodębskim Programie dla Rodzin Wielodzietnych zwiększy grono Państwa klientów, wzmocni wizerunek firmy, poprawi jej rozpoznawalność wśród mieszkańców i wzbudzi ich zaufanie. Samorząd ze swojej strony zapewnia promocję podmiotów – Partnerów Programu poprzez umieszczenie informacji o udzielanych ulgach na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz w wydawanych publikacjach.

Zapraszam do współpracy

 

Burmistrz

 (-) Wiesław Ordon

 

Pierwsze porozumienia w sprawie KDR

Pierwsze porozumienia w sprawie przystąpienia do Nowodębskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych podpisane !


Miło nam poinformować, że dnia 13.10.2014 r., tuż po godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba doszło do uroczystego podpisania pierwszego porozumienia w sprawie przystąpienia do Nowodębskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.


Porozumienia zostały zawarte pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pana Wiesława Ordona, a P.H.U PASMANTERIA Siciarz Anna Siciarz Łukaszz siedzibą w Nowej Dębie, ul. Al. Zwycięstwa 3, oraz firmą InPost Nowoczesna Poczta POK Nowa Dęba z siedzibą w Nowej Dębie, ul. 1-go Maja 1A.
W imieniu obu firm porozumienia podpisał Pan Łukasz Siciarz.

 

Nasi pierwsi Partnerzy, umożliwią rodzinom wielodzietnym zamieszkującym na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba posiadającym Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Gminę Nowa Dęba o cyfrach początkowych numeru karty 1820043 korzystanie z następujących zniżek:
10% zniżki w zakupie całego asortymentu z branży budowlanej  - P.H.U. PPASMANTERIA, 25 % zniżki na wybrane usługi pocztowe firmy InPost Nowoczesna Poczta POK.


Bardzo się cieszymy, że do programu przystąpił nasz lokalny przedsiębiorca, który z pewnością jest przykładem, zachęcającym również inne firmy i instytucje do przyłączania się do programu. Dzięki takim Partnerom rodziny wielodzietne mają możliwość skorzystania z promocji i zniżek. Gorąco zachęcamy do aktywnego włączania się do programu.

 

Kolejny Partner dołączył do Nowodębskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych

 

Informujemy, że kolejny przedsiębiorca zdecydował się na zaproponowanie atrakcyjnej zniżki dla wielodzietnych rodzin zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba. Tym razem nowodębski program wsparła Pracownia Plastyczno – Meblarska „Akcent” Paweł Prokopiuk Nowa Dęba, ul. Chopina 4, która posiadaczom Karty Dużej Rodzinyo cyfrach początkowych numeru karty 1820043 oferuje:

  • 10 – 15 % zniżki na świadczone usługi produkcji mebli.

 

Porozumienie w sprawie przystąpienia do programu zostało zawarte dn. 8.12.2014 r. pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pana Wiesława Ordona, aPracownią Plastyczno – Meblarską„Akcent” Paweł Prokopiukz siedzibą w Nowej Dębie, ul. Chopina 4.

 

P.H.U. „AUTO-GAZ-BUT” Partnerem Nowodębskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych

 

Informujemy, że kolejny przedsiębiorca poparł Nowodębski Program dla Rodzin Wielodzietnych i powiększył grono jego Partnerów.

Porozumienie w sprawie przystąpienia do programu zostało zawarte dn. 03.07.2015 r. pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Pana Zygmunta Żołędzia, a P.H.U. „Auto-Gaz-But” Cz. Słowik Sp.J, ul. Traugutta 59 37-464 Stalowa Wola, reprezentowanym przez PanaPrezesa Czesława Słowika.

Nowy Partner oferuje rodzinom posługującym się Kartą Dużej Rodziny wydaną przez Gminę Nowa Dęba o cyfrach początkowych numeru karty 1820043 następujące zniżki przy zakupie towaru:

  • Olej napędowy ON – upust w kwocie 0,03 zł / l
  • Gaz LPG - upust w kwocie 0,03 zł / l
  • Benzyna 95 - upust w kwocie 0,03 zł / l

Zniżki o których mowa będą obowiązywały w oddziale Auto-Gaz-But Stacja Paliw 24 h, ul. Wojska Polskiego 1 a, 39-460 Nowa Dęba.

Zapraszamy do partnerstwa w realizacji Programu dla Rodzin wielodzietnych!