Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

LGD ogłasza nabór

10-12-2020

   Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

    Termin składania wniosków trwa od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r.

  

PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.2. REALIZACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIU ZMIANOM KLIMATU

 

 Zakres tematyczny naboru dotyczy "zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 6, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664).

   Limit środków dostępnych w naborze wynosi: 288 tys. 009 zł 43 gr.

 

   Szczegóły ogłoszenia: https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2021/

 

Biuro Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”

ul. M. Reja 7

39-460 Nowa Dęba

Lista aktualności