Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Socjalny do odnowy

10-12-2020

   8 grudnia została podpisana umowa na remont bloku socjalnego przy ul. Kościuszki 110.

 

   Umowa z firmą NOWBUD opiewa na blisko 4 mln zł. Do realizacji tego zadania dołoży się Unia Europejska, dofinansowując je kwotą 2 mln zł, pozyskaną jeszcze w 2018 roku. Jest to efekt zawarcia porozumienia czterech gmin powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, powołanego przed kilku laty.

   Blok 110 przy ul. Kościuszki to dawny budynek administracyjny Wytwórni Amunicji nr 3 w Dębie, który w okresie PRL-u został zamieniony w hotel zakładowy. W latach 90-tych Zakłady Metalowe DEZAMET przekazały go gminie w ramach prowadzonej wtedy przez burmistrza Wacława Wróbla konwersji zadłużenia DEZAMET-u za obiekty i nieruchomości.

   Realizacja przedsięwzięcia, wspierana funduszami unijnymi, będzie obejmować termomodernizację budynku poprzez docieplenie piwnic i izolację poziomą ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i docieplenie stropu piwnicy i nad II piętrem, zmianę pokrycia dachu. Będą także prowadzone roboty wewnątrz bloku, polegające na wykonaniu indywidualnego opomiarowania energii elektrycznej do mieszkań, wymiany instalacji wodociągowej, sanitarnej. Wraz z wymianą centralnego ogrzewania będzie zmieniona wymiennikownia, co powinno przełożyć się na zmniejszenie kosztów c.o., podobnie jak i termomodernizacja. Dla części wspólnych (korytarze, klatki schodowe, wspólne łazienki i kuchnie) wykorzystana zostanie instalacja fotowoltaiczna, która również ma zmniejszyć koszty eksploatacji w tym budynku.

   Zmieni się także otoczenie bloku. Wykonany zostanie nowy podjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy, poprawione zostaną miejsca parkingowe i droga przeciwpożarowa przy obiekcie, co jest niezbędne przy odbiorze zadania przez inspekcję strażacką.

   Obecnie w tej części miasta realizowane są prace termomodernizacyjne w dwóch wspólnotach mieszkaniowych:  w bloku na ul. Kościuszki 108 praktycznie zostały ukończone, zaś w bloku na ul. Kościuszki 106 została wykonana izolacja i docieplenie ścian piwnic, zaś w przyszłym roku planowane jest docieplenie ścian zewnętrznych.

   Pod koniec przyszłego roku ta część miasta będzie wyglądać zupełnie inaczej niż przez minione dziesiątki lat.

UMiG

Lista aktualności