Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Pieniądze dla wsi

21-12-2020

   Mimo „przespania” przez dwóch sołtysów terminu zgłaszania wniosków do przyszłorocznego funduszu sołeckiego, burmistrz miasta i gminy zadbał, by wsie nie były poszkodowane z tego powodu. Wszystkie sołeckie wnioski zostały uwzględnione w przyszłorocznym budżecie.


   - Mam świadomość wyjątkowości tego roku, dostrzegam uciążliwości oraz odczuwam zawirowania spowodowane przez wszechpanującego wirusa. Wiem też, że sołtysi bardzo rzetelnie wykonują swoje obowiązki. I mimo tego, że na spotkaniach z „szefami wsi” oraz podczas zebrań wiejskich przypominałem o właściwym terminie złożenia wniosków, w tym roku dwóch sołtysów nie dotrzymało terminów – wyjaśnia burmistrz Wiesław Ordon. Zapewnia jednak, że mimo to odpowiednie kwoty, wraz z ich rozdysponowaniem, znalazły się w projekcie przyszłorocznego budżetu.
   W przypadku Chmielowa w budżecie została zapisana kwota uchwalona przez zebranie wiejskie: 42 tys. 283 zł 20 gr plus tzw. fundusze dodatkowe w wysokości 8 tys. 850 zł, co razem daje 51 tys. 133 zł 20 gr. Do tego włodarz planuje dołożyć z gminnego budżetu 50 tys. zł, z myślą o pozyskaniu pieniędzy z Ministerstwa Sportu na budowę szatni sportowej, w rozłożeniu na 3 lata (jest to dotacyjna praktyka ministerstwa).
   W Jadachach za ponad 42 tys. zł wykonany będzie: remont dróg (24 tys. 283 zł 20 gr), zakup wiaty i stojaka na rowery przy sklepie Krokus (10 tys. zł), remont ławek na boisku sportowym LZS (5 tys. zł), zakup naczyń dla OSP Jadachy (3 tys. zł). Ponadto fundusze dodatkowe w kwocie 5 tys. 400 zł. zostały wskazane na dożynki, z przeznaczeniem na Samorządowy Ośrodek Kultury.
Mieszkańców Alfredówki powinny ucieszyć m.in. dalsza wymiana oświetlenia ulicznego i rozbudowa oświetlenia na placu sołeckim, zakup materiałów do remontu ławek na tym placu oraz kupno i montaż karuzeli, zakup paliwa do kosiarki. Łącznie fundusz sołecki dla tej miejscowości to 35 tys. 560 zł 17 gr.
   Cygany na potrzeby swoich mieszkańców rozdysponują 42 tys. 283 zł 20 gr. Dokładnie 40 tys. zł ma pochłonąć przebudowa części budynku szkoły i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Cyganach, a reszta – zakup i montaż rolet w Centrum Kultury Lasowiackiej. Tarnowska Wola także spożytkuje 42 tys. 283 zł 20 gr. na remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej „Pogorzały” w Tarnowskiej Woli – będzie to trzeci etap realizacji tego zadania. W Rozalinie z kolei za 35 tys. 687 zł 20 gr. ma zostać rozbudowana remiza OSP Rozalin.

UMiG

Lista aktualności