Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zapraszamy do inwestowania w nowodębskiej podstrefie TSSE!

29-12-2020

   Zakończyły się wielomilionowe prace w nowodębskiej części Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Podzielone na etapy roboty remontowo-budowlane o łącznej wartości blisko 6 mln 700 tys. zł finansowane były nie tylko z gminnego budżetu, ale także Funduszu Dróg Samorządowych (2 mln 700 tys.) oraz Agencji Rozwoju Przemysłu (250 tys. zł).


   W 2011 r. władze gminy podjęły pionierską w skali regionu decyzję o przejęciu dróg m.in. w podstrefie Nowa Dęba od prywatnych przedsiębiorców, Zakładów Metalowych „Dezamet” i ARP. Celem tego zabiegu było doprowadzenie ich do bardzo dobrego stanu, co wprost prowadzi do otwarcia „gospodarczego serca miasta”. Bo cóż gminie po strefie ekonomicznej, do której trudno dojechać, na terenie której nie ma miejsc parkingowych, brakuje chodników czy oświetlenia…

   Nim to jednak nastąpiło, powiat tarnobrzeski razem z gminą przebudował prowadzącą do strefy ulicę Kościuszki w Nowej Dębie.


Zapraszamy do inwestowania


   Prace w strefie trwały 2 lata. - Dostosowaliśmy infrastrukturę drogową na terenie nowodębskiej podstrefy do wysokich standardów. W ramach całego zadania zbudowaliśmy ponad 2,3 km nowych nawierzchni drogowych o powierzchni ok. 14 tys. metrów kwadratowych, 591 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 14 dla ciężarowych, chodniki na długości 1,7 km, 75 punktów oświetlenia ledowego oraz kanalizację deszczową (długość 525 metrów bieżących). Gospodarka w dzisiejszym czasie to jedno z ważniejszych wyzwań, a my dajemy sygnał naszym firmom: nie zapominamy o was. Na tym terenie aktualnie funkcjonuje kilkadziesiąt firm i zakładów usługowo-produkcyjnych, które zatrudniają tysiące mieszkańców gminy oraz okolicznych miejscowości. Zapraszamy kolejnych inwestorów do osiedlania się na naszym sprzyjającym gospodarce terenie - mówi burmistrz Wiesław Ordon.
   W ramach trzeciego etapu rozbudowy dróg w nowodębskiej podstrefie TSSE, na ulicy Witolda Thieme oraz Piotra Siedleckiego położono na długości 700 metrów nową nawierzchnię, wraz z infrastrukturą odwadniającą i oznakowaniem oraz 25 lampami ledowymi. Wzdłuż ulicy Siedleckiego zbudowany został chodnik o długości 305 metrów i 120 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 65 miejsc postojowych wzdłuż ul. Thieme, co jest istotne dla działających przy tych drogach firm. Inwestycja ta została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 880 tys. zł.

   Zadanie o wartości 1,158 mln zł wykonały wspólnie konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz PBI WMS Sp. z o.o. z Sandomierza.


Ponad 4 mln zł


   Poprzednie dwa etapy rozbudowy i modernizacji dróg w podstrefie gmina także realizowała przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwszy etap kosztował ponad 3,27 mln zł, przy dofinansowaniu w ponad 1,25 miliona złotych. Przebudowano wtedy 1420 metrów, od bramy dolnej przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, do bramy górnej przy Hotelu Szypowski Strefa, wzdłuż firm Polpharma, ESV Wisłosan, Dezamet, Eltex. Odcinek zyskał nową i odwodnioną nawierzchnię, chodnik na długości 840 932 metrów, 257 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, trzy zatoki postojowe dla samochodów ciężarowych na 11 miejsc. Zainstalowano także 36 lamp ulicznych i stojaki na rowery. W pobliżu budynku Polpharmy zbudowane zostało wyniesione przejście dla pieszych. Ponadto gmina wsparła PGKiM dofinansowaniem na częściową przebudowę wodociągu strefowego kwotą 300 tys. zł. Aby ułatwić poruszanie się po terenie nowodębskiej podstrefy, na wjeździe ustawiono tablicę z lokalizacją firm oraz planem ulic (otrzymały one nazwy: COP-u, Metalowca, Witolda Thieme, Piotra Siedleckiego i Tadeusza Śmiśniewicza).

   Drugi etap dofinansowany przez Fundusz Dróg Samorządowych kwotą 857 tys. zł objął remont 580 metrów drogi, od budynku Polpharmy do budynku Promostu, budowę parkingów, oświetlenie ledowe.

UMiG


 

Lista aktualności