Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Ostatnia w roku

30-12-2020

   Ostatnia sesja Rady Miejskiej w roku 2020 odbyła się 28 grudnia w Samorządowym Ośrodku Kultury.


   W trakcie sesji radni dokonali zmian porządkowych w budżecie gminy, wynikających m.in. z pozyskania funduszy na zakup sprzętu, przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w  szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 100 tys. zł. Kolejną dotacją, która była przedmiotem zmian budżetowych, było 33 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Jadachy i OSP Tarnowska Wola. Dzięki wsparciu wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, o które wnioskował wiceprzewodniczący Tomasz Wolan, wspomniane dwie jednostki otrzymają po cztery komplety umundurowania bojowego typu Złoty NOMEX.


Programy i przebudowy


   Kolejna uchwała dotyczyła tzw. środków niewygasających, które będą wykorzystane w roku przyszłym. Głównym powodem przeniesienia pięciu tegorocznych zadań na kwotę 107 tys. zł były warunki pandemiczne, które opóźniły uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych w różnych urzędach, w wyniku choroby czy kwarantanny projektantów i ich zespołów. Znalazły się tu: projektowanie odwodnienia Małej Uliczki oraz oświetlenia do Desnego w Cyganach, zaprojektowanie miejsc postojowych na os. Broniewskiego, program funkcjonalno-użytkowy dla skanalizowania części strefy ekonomicznej w Chmielowie oraz przebudowa linii energetycznej przy realizowanej budowie ul. Drozdowskiej.
   Dwie uchwały dotyczyły funkcjonowania Klubu „Senior+”, a o ich szczegółach informowała kierownik OPS w Nowej Dębie Maria Tomczyk. Radni wyrazili także zgodę na sprzedaż 7 działek w Jadachach pod budownictwo jednorodzinne.
   Wieloletni program modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023, skierowany do rady przez PGKiM, zawiera dużą inwestycję wodociągową: II etap przebudowy stacji uzdatniania wody oraz niewielkie prace modernizacyjne na sieci. Jeśli chodzi o kanalizację, to zadanie jej rozbudowy pozostaje po stronie gminy, ze względu na duży wysiłek finansowy przedsiębiorstwa w minionych latach, związany z budową oczyszczalni ścieków, modernizacją kanalizacji miasta i budową kanalizacji w Alfredówce.


Wolne Rzeki i TSM


   W sferze ochrony środowiska radni przyjęli dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła programu ochrony środowiska na lata 2020-2023. Zawarte zostały w niej m.in. te propozycje działań, które będą służyć ograniczeniu ingerencji człowieka w klimat, w przyrodę: termomodernizacja budynków oświatowych, rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, wymiana pieców c.o., modernizacja oświetlenia ulicznego, usuwanie azbestu, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ale też przebudowa dróg. Na te zadania wymagane są olbrzymie pieniądze, których w budżecie gminy nie będzie, ale samorządowcy liczą na fundusze rządowe i unijne, które w ciągu najbliższych lat winny się pojawić. Radni ustanowili także nowe pomniki przyrody w gminie, którymi są: 21 dębów szypułkowych, a także buk i lipa, usytuowane w Budzie Stalowskiej, za Starym Stawem. To inicjatywa Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników „Wolne Rzeki”, uzgodniona z Nadleśnictwem Nowa Dęba. To kolejna uchwała chroniąca puszczańskie „ostańce”.
   Przyjęte programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii nie wyważają otwartych drzwi. Wiele z działań, które sprawdziły się w minionych latach, zostało powtórzonych na rok 2021. To m.in. prowadzenie świetlicy dla dzieci z trudnościami, wspieranie Klubu Abstynenta, zajęcia z pływania, sprzęt dla zajęć sportowo-rekreacyjnych, programy profilaktyczne w szkołach.
   Sesja zakończyła się dyskusją o współudziale Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w planowanych inwestycjach na terenie osiedla w Nowej Dębie, podobnie jak to się dzieje w Tarnobrzegu. Padły także tematy sprowadzenia do Nowej Dęby repatriantów czy rozeznania nowych przepisów ustawy „lokal za grunt”.

 

   Dla osób zainteresowanych  szczegółami, zamieszczamy link do nagrania sesji: https://www.youtube.com/watch?v=B96fFyfA_ws&feature=youtu.be

   Wszystkie sesje dostępne są na naszej stronie, w zakładce "z życia samorządu": http://www.nowadeba.pl/bip/z-zycia-samorzadu/sesje-rady-miejskiej-viii-kadencji/

UMiG

Lista aktualności