Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Statut

Wyciąg ze statutu:

 

Do zadań Rady Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba należy w szczególności:
1)opiniowanie strategii rozwoju Miasta i Gminy Nowa Dęba w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
2)opiniowanie projektu budżetu gminy w części dotyczącej sportu i rekreacji,
3)opiniowanie projektów uchwał dotyczących sportu i rekreacji,
4)opiniowanie i inicjowanie programów dotyczących rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba,
5)opiniowanie planów i inicjowanie imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych oraz współorganizowanych przez Miasto i Gminę Nowa Dęba,
6)współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, działającymi w celu wypracowania nowych form i metod rozwoju środowiska sportowego w mieście i gminie,
7)opiniowanie długoterminowych i krótkoterminowych programów rozwoju sportu,
8)propagowanie przedsięwzięć sportowo rekreacyjnych.