Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Małe granty

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

07-06-2017

6 czerwca 2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba wpłynęła oferta, złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu: "działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" – organizacja imprezy “Dzień Seniora”.

 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty ( do 16 czerwca 2017 r.), może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta UMiG) lub drogą elektroniczną na adres: 

 

Pliki do pobrania

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-06-07
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2017-06-07
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem