Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
RL.271.7.2017 2018-04-26 Usługa projektowa w zakresie: Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej łączącej ulicę Nadole z drogą krajową nr 9 na wysokości ulicy Anieli Krzywoń w Nowej Dębie, Opracowanie projektu budowlanego budowy drogi gminnej ulica Spacerowa w Nowej Dębie, Opracowanie projektu budowlanego przebudowy dróg wewnątrzosiedlowych na Osiedlu Północ w Nowej Dębie.
RL.271.6.2018 2018-04-30 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chmielowie
RL.271.5.2018 2018-04-18 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz remont chodników – dojścia do peronu w obrębie przystanku osobowego w miejscowościach Cygany i Tarnowska Wola
GND/2018/5/SP/P 2018-03-30 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"
RL.271.4.2018 2018-04-09 Przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy odwodnienia w miejscowości Cygany – Piasek II etap km 0+055 – 0+187,90
RL.271.3.2018 2018-04-04 Remont chodnika „do basenu” na odcinku od ul. Szkolnej do mostku na potoku „Bystrzyk” w Nowej Dębie, dz. ewid. 219, obręb Nowa Dęba
GND/2018/1/G/P 2018-03-01 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”
GND/2018/4/SP/P 2018-03-01 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu”
Archiwum postępowań