Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.8.2016
Tytuł Wykonanie inspekcji TV i programu funkcjonalno - użytkowego w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE Nowa Dęba
Data publikacji 2016-08-18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2016-08-29 15:30
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu zapytanie_ofertowe.pdf
zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego_-_zakres_zadania_003.docx
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego_-_projekt_umowy.docx
zalacznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_-wzor_oferty_wykonawcy.docx
zalacznik_nr_4_do_zapytania_ofertowego__mapa_pogladowa.jpg
zalacznik_nr_5_do_zapytania_ofertowego_-_wykaz_odcinkow_kanalizacji_sanitarnej.pdf
zalacznik_nr_6_do_zapytania_ofertowego_-_wykaz_uslug.docx
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytanie_odpowiedz_z_22.08.2016.pdf - (230,94 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
zmiana_warunku_wiedzy_i_doswiadczenia.pdf - (195,29 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytanie_odpowiedz_z_24.08.2016.pdf - (176,18 KB)
Inne informacje
zbiorcze_zestawienie_ofert_inspekcja_pfu_tsse.pdf - (219,11 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
rozstrzygniecie_inspekcja_tv_tsse.pdf - (511,98 KB)