Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: OR.2600.1.2017
Tytuł Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2017 roku.
Data publikacji 2017-01-09
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2017-01-17 15:00
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
zapytanie_ofertowe.pdf - (1,07 MB)
Inne informacje zal._nr_1_do_zapytania_ofertowego_-_wzor_oferty_wykonawcy.docx
zal._nr_2_wykaz_materialow_biurowych.doc
zal._nr_3_wzor_umowy.doc
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf - (62,77 KB)