Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: GPN.6831.7.2017
Tytuł Wykonanie opracowania geodezyjnego polegającego na podziale nieruchomości
Data publikacji 2017-03-08
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2017-03-17 15:30
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu zapytanie_ofertowe.pdf
zal_nr_1_wzor_oferty_wykonawcy.pdf
zal_nr_2_wzor_umowy.pdf
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze.pdf - (151,62 KB)