Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.5.2019
Tytuł Przebudowa stołówki szkolnej w Szklole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie
Data publikacji 2019-03-28
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-04-24 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-04-24 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-03-28
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (205,96 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
2019-03-28
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
2019-03-28
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiar_robot.zip
2019-03-28
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna_aktualizacja_29.03.2019r..zip
2019-03-29
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-04-11
pytanie_odpowiedz_1_z_10.04.2019.pdf - (42,73 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2019-04-11
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_11.04.2019.pdf - (109,12 KB)
Zmiana SIWZ
2019-04-11
siwz__11.04.2019r..docx - (73,84 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytanie_odpowiedz_2_z_11.04.2019.pdf
pytanie_odpowiedz_3_z_11.04.2019.pdf
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_15.04.2019.pdf
siwz__15.04.2019r..docx
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_sp2.pdf - (105,32 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_sp2.pdf - (60,81 KB)