Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.20.2020
Tytuł Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą ge-ometrii dachu i sposobu użytkowania pomieszczenia garażowego z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe i magazynowe na dz. nr. ewid. 405/1 w obrębie Jadachy – III etap oraz zmiana podparcia konstrukcji stropu w pomieszczeniu zebrań
Data publikacji 2020-08-03
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-08-20 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-08-20 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-08-03
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (151,49 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
2020-08-03
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
2020-08-03
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiar_robot.pdf
2020-08-03
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
2020-08-03
Inne informacje
20-informacja_z_otwarcia_ofert_wraz_z_oswiadczeniem_o_grupie_kapitalowej.pdf - (112,87 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-09-08
zawiadomienie_o_wyborze_straznica_osp_jadachy.pdf - (101,54 KB)
Inne informacje
2020-09-25
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia25.09.2020.pdf - (82,76 KB)