Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.31.2020
Tytuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowską Wolą oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce
Data publikacji 2020-11-25
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-12-23 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-12-23 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-11-25
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (248,7 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
2020-11-25
zalacznik_nr_5a_do_siwz_-_kanalizacja_sanitarna.zip
2020-11-25
zalacznik_nr_5b_do_siwz_-_kanalizacja_sanitarna.zip
2020-11-25
zalacznik_nr_5c_do_siwz_-_kanalizacja_sanitarna.zip
2020-11-25
zalacznik_nr_5d_do_siwz_-_kanalizacja_sanitarna.zip
2020-11-25
zalacznik_nr_5e_do_siwz_-_kanalizacja_sanitarna.zip
2020-11-25
zalacznik_nr_5f_do_siwz_-_kanalizacja_sanitarna_-_dokumentacja_zamienna.zip
2020-11-25
zalacznik_nr_5g_do_siwz_-_wodociag_alfredowka.zip
2020-11-25
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiar_robot_zestawienie_zakresu.zip
2020-11-25
zalacznik_nr_7a_do_siwz-projekt_umowy_sieci_kanalizacji_sanitarnej_i_wodociagowej.pdf
2020-11-25
zalacznik_nr_7b_do_siwz-projekt_umowy_przylacza.pdf
2020-11-25
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-12-03
pytanie_odpowiedz_nr_1_z_dnia_1.12.2020r..pdf - (46,89 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-12-11
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_11.12.2020.pdf - (56,75 KB)
Zmiana SIWZ
2020-12-11
siwz__11.12.2020.docx - (79,51 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytanie_odpowiedz_nr_2_z_dnia_3.12.2020r..pdf
2020-12-11
pytanie_odpowiedz_nr_3_z_dnia_3.12.2020r..pdf
2020-12-11
pytanie_odpowiedz_nr_4_z_dnia_8.12.2020r..pdf
2020-12-11
pytanie_odpowiedz_nr_5_z_dnia_8.12.2020r..pdf
2020-12-11
pytanie_odpowiedz_nr_6_z_dnia_7.12.2020r..pdf
2020-12-11
karty_katalogowe.zip
2020-12-11
Inne informacje
2020-12-23
informacja_z_otwarcia_ofert_wraz_z_oswiadczeniem_o_grupie_kapitalowej_23.12.2020.pdf - (167,34 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-02-02
zawiadomienie_o_wyborze_02.02.2021r..pdf - (209,51 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_15.02.2021.pdf - (94,13 KB)