Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: OR.2630.1.2020
Tytuł Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2021 roku.
Data publikacji 2020-12-07
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2020-12-17 15:00
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu zapytanie_ofertowe.pdf
2020-12-07
formularz_ofertowy_zalacznik_nr_1.docx
2020-12-07
formularz_cenowy_na_2021_zalacznik_nr_2.docx
2020-12-07
opis_przedmiotu_zamowienia_na_2021_zalacznik_nr_3.doc
2020-12-07
istotne_warunki_do_umowy_na_2021_zalacznik_nr_4.docx
2020-12-07
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania.pdf
odpowiedzi_na_pytania.pdf
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_oferty_poczta.pdf - (1,64 MB)