Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.15.2021
Tytuł Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Małej i Willowej w Nowej Dębie
Data publikacji 2021-06-24
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-07-27 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-07-27 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2021-06-24
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (114,31 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2021-06-24
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2021-06-24
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2021-06-24
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy.doc
2021-06-24
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji-14.05.2021.doc
2021-06-24
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2021-06-24
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna.zip
2021-06-24
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiar_robot.pdf
2021-06-24
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2021-06-24
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2021-06-24
Inne informacje
2021-07-14
informacja_-_zmiana_terminu_14.07.2021.pdf - (278,59 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2021-07-14
ogloszenie_o_zmianaie_ogloszenia_14.07.2021.pdf - (35,35 KB)
Zmiana SIWZ
2021-07-14
swz-14.07.2021.doc - (220,5 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2021-07-14
pytania_odpowiedzi_1_z_dn._14.07.2021r..pdf - (214,36 KB)
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_27.07.2021.pdf - (216,42 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-08-03
zawiadomienie_o_wyborze_03.08.2021_willowa_mala.pdf - (222,35 KB)
Inne informacje
2021-08-24
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_24.08.2021.pdf - (63,5 KB)