Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.16.2021
Tytuł Przebudowa ul. Hubala w Nowej Dębie polegająca na budowie odwodnienia – etap II
Data publikacji 2021-06-28
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-07-19 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-07-19 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (114,42 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowyy.doc
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji-14.05.2021.doc
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiar_ul._hubala__ii_etap.pdf
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_19.07.2021_str.pdf - (217,63 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-08-03
zawiadomienie_o_wyborze_03.08.2021_hubala.pdf - (220,97 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_13.08.2021.pdf - (64,38 KB)