Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.17.2021
Tytuł Bezwykopowa renowacja odcinków kanalizacji na terenie TSSE Nowa Dęba – Etap I
Data publikacji 2021-07-06
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-08-18 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-08-18 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2021-07-06
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (117,92 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2021-07-06
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2021-07-06
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2021-07-06
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowyy.doc
2021-07-06
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji-14.05.2021.doc
2021-07-06
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2021-07-06
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna.zip
2021-07-06
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiar_robot.zip
2021-07-06
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2021-07-06
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2021-07-06
zalacznik_nr_10_do_swz_wykaz_robot.docx
2021-07-06
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2021-07-16
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_16.07.2021.pdf - (35,37 KB)
Zmiana SIWZ
2021-07-16
swz_16.07.2021.doc - (231,5 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_odpowiedzi_1_z_dn._12.06.2021r.www.pdf
2021-07-16
pytania_odpowiedzi_2_z_dn._14.06.2021r.www.pdf
2021-07-16
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_19.07.2021.pdf - (47,53 KB)
Zmiana SIWZ swz_19.07.2021.doc
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowy_19.07.2021.doc
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_odpowiedzi_3_z_dn._19.07.2021r.www.pdf
pytania_odpowiedzi_4_z_dn._27.07.2021r.www.pdf
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_02.08.2021.pdf - (35,37 KB)
Zmiana SIWZ
swz_02.08.2021.doc - (221 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytania_odpowiedzi_5_z_dn._28.07.2021r.www.pdf
program_funkcjonalno_-_uzytkowy.zip
pytania_odpowiedzi_6_z_dn._02.08.2021r_www.pdf
Inne informacje
informacja_z_dn._09.08.2021.pdf - (196,8 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_09.08.2021.pdf - (35,36 KB)
Zmiana SIWZ
swz_09.08.2021.doc - (232 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2021-08-09
pytania_odpowiedzi_7_z_dn._27.07.2021r.pdf - (207,44 KB)
Inne informacje
2021-08-18
informacja_z_otwarcia_ofert_18.08.2021.pdf - (231,33 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-08-26
zawiadomienie_o_wyborze__www_-_26.08.2021.pdf - (234,42 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf - (230,53 KB)
Inne informacje
2021-09-06
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_06.09.2021_uniewaznienie.pdf - (61,94 KB)