Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.19.2021
Tytuł USŁUGA KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ pn. Budowa drogi dojazdowej do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ulicy T. Śmiśniewicza w Nowej Dębie
Data publikacji 2021-07-14
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-08-09 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-08-09 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2021-07-14
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (123,7 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2021-07-14
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2021-07-14
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2021-07-14
zalacznik_nr_3_do_swz-projekt_umowy.docx
2021-07-14
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
2021-07-14
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_uslug.docx
2021-07-14
zalacznik_nr_6_do_swz_pfu.zip
2021-07-14
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiary_robot.zip
2021-07-14
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2021-07-14
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2021-07-14
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytania_odpowiedzi_1_z_dn._30.07.2021r_www.docx - (38,34 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf - (37,1 KB)
Zmiana SIWZ swz_30.07.2021.doc
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_uslug_30.07.2021.docx
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_09.08.2021.pdf - (230,03 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-08-25
zawiadomienie_o_wyborze_25.08.2021.pdf - (244,95 KB)
Inne informacje
2021-09-06
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_06.09.2021.pdf - (79,79 KB)