Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.22.2021
Tytuł Odwodnienie dróg na ODJ. w Cyganach – budowa rowu nr 12 w km 0+320 – 0+605
Data publikacji 2021-08-13
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2021-08-30 09:00
Termin otwarcia ofert 2021-08-30 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2021-08-13
ogloszenie_o_zamowieniu_13.08.2021.pdf - (112,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) swz.doc
2021-08-13
zalacznik_nr_1_do_swz_formularz_oferty.doc
2021-08-13
zalacznik_nr_2_do_swz_oswiadczenie_wykonawcy_art125ust1.docx
2021-08-13
zalacznik_nr_3_do_swz_projekt_umowyy.pdf
2021-08-13
zalacznik_nr_4_do_swz_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_i_potwierdzajace_aktualnosc_informacji.doc
2021-08-13
zalacznik_nr_5_do_swz_wykaz_osob.docx
2021-08-13
zalacznik_nr_6_do_swz_dokumentacja_techniczna.zip
2021-08-13
zalacznik_nr_7_do_swz_przedmiar.pdf
2021-08-13
zalacznik_nr_8_do_swz__zobowiazanie_podmiotu_trzeciego_wraz_z_oswiadczeniem.docx
2021-08-13
zalacznik_nr_9__id_postepowania.pdf
2021-08-13
Inne informacje
2021-08-30
informacja_z_otwarcia_ofert_30.08.2021.pdf - (224,92 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-09-13
zawiadomienie_o_wyborze_13.09.2021.pdf - (221,94 KB)
Inne informacje
2021-09-23
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_23.09.2021.pdf - (71,87 KB)